Leidraad Aanvaardbaar Gebruik (LAG)

De Power Usenet Leidraad Aanvaardbaar Gebruik beschrijft aanvaardbaar gebruik van uw Power Usenet account, beschrijft wat wij als misbruik van onze services beschouwen en beschrijft de procedures die wij hanteren voor het natrekken van meldingen van misbruik.

Hoewel wij onze klanten waar mogelijk van dienst hopen te zijn, zal Power Usenet snel en krachtig ingrijpen in gevallen van duidelijk misbruik van onze service, mogelijk met opheffing van de account als gevolg.

Door u op te geven en/of uw Power Usenet account te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze leidraad en verklaart u op de hoogte te blijven van wijzigingen, aangezien deze leidraad op elk moment kan worden gewijzigd. Deze Leidraad Aanvaardbaar Gebruik dient beschouwd te worden als onderdeel van de ">Servicevoorwaarden voor uw Power Usenet account.

Leidraad Aanvaardbaar Gebruik

Power Usenet kan onredelijk gebruik door haar klanten beperken. De onbeperkte account van Power Usenet's vormt geen 'dedicated' verbinding. Als een klant niet in staat lijkt redelijk gebruik van de service te maken, kan Power Usenet de service van de klant annuleren, staken of weigeren deze te hernieuwen zonder nadere kennisgeving. Het staat geheel aan Power Usenet te bepalen wat 'onredelijk gebruik' vormt.

De Power Usenet accounts dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ander gebruik dan persoonlijk gebruik of gebruik dat niet onderscheidbaar is van niet-persoonlijk gebruik is verboden. De volgende vormen van gebruik bijvoorbeeld zijn verboden:

Internet-etiquette en wangedrag

Elke newsgroup (nieuwsgroep) kan worden beschouwd als een afzonderlijke "gemeenschap" waar regelmatige gebruikers van de newsgroup (nieuwsgroep) normen hanteren voor wat wel en wat niet gepast is. Deze normen kunnen per groep verschillen. Vele groepen hebben schriftelijke handvesten en FAQs die een weerspiegeling vormen van de consensus van de personen die de newsgroup (nieuwsgroep) regelmatig gebruiken.

Bij Power Usenet hopen we dat elke klant een optimale ervaring met de newsgroups (nieuwsgroepen) zal hebben. We hopen echter dat dat niet ten koste van anderen zal gaan. De newsgroups (nieuwsgroepen) bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden. Denk er wanneer u met andere mensen in de newsgroup (nieuwsgroep) communiceert aan dat de groepen ook door vele anderen worden gelezen. Houd rekening met de mening en gevoelens van anderen en toon hen de consideratie en het respect die u ook zelf wilt ontvangen.

Berichten posten

Power Usenet houdt zich aan de volgende richtlijnen in geval van klachten over op onze servers geposte beledigende of ongepaste berichten. Als er met een account beledigende of ongepaste berichten worden gepost, kan het recht om berichten te posten van de betreffende account tijdelijk of permanent worden geannuleerd en mogelijk wordt de account beëindigd.

Copyright

Copyright laws are found in almost every country. Power Usenet does not and cannot review any of the information which passes through or is stored on our servers. As a Power Usenet member, you agree not to store or transfer copyrighted material on our servers without permission from the copyright holder.

Spam

Als we klachten betreffende spam onderzoeken, nemen we de volgende punten in overweging:

Herhaalde berichten
Het herhaaldelijk posten van een en hetzelfde bericht in meerdere nieuwsgroepen wordt gewoonlijk als spam beschouwd, ongeacht de inhoud.
Commerciële posts
Commerciële posts en posts van zakelijke of commerciële websites worden door de meeste nieuwsgroepen niet op prijs gesteld.
Reclameposts
De meeste nieuwsgroepen beschouwen reclame voor een website, organisatie of bedrijf als spam. Zelfs reclame voor persoonlijke of liefdadige websites is mogelijk niet welkom.
'Te koop'-groepen
Groepen met 'te koop' in de naam zijn gewoonlijk bedoeld voor het verkopen en kopen van items door individuele leden van de Usenet -community. Zorg er in dit geval voor dat u alleen voor dergelijke groepen gepaste berichten post, aangezien de meeste van zulke groepen commerciële posts en items die via andere media (zoals eBay) worden verkocht niet op prijs stellen.
Kettingbrieven/piramidespelen
Kettingbrieven en piramidespelen zijn illegaal in de Verenigde Staten. Als u een kettingbrief of piramidespel post, wordt uw account beëindigd.
Posts in meerdere groepen
De meeste tekst- en binaire nieuwsgroepen stellen het niet op prijs als artikelen tegelijkertijd in meerdere nieuwsgroepen worden gepost. Het kan gepast zijn om een bericht in een aantal nieuwsgroepen tegelijk te posten als het bericht geschikt is voor elke nieuwsgroep, maar gewoonlijk wordt dit niet gewaardeerd.
Off-topic-berichten
Nieuwsgroepen zijn gewoonlijk aan een bepaald onderwerp of een aantal gerelateerde onderwerpen gewijd. Het posten van berichten die geen betrekking op het discussie-onderwerp van een nieuwsgroep hebben, kan als misbruik worden beschouwd. Als er met een account opzettelijk of grote aantallen off-topic-berichten worden gepost, wordt de account beëindigd.
Trolling
Power Usenet staat trolling op Usenet niet toe en als dergelijke activiteiten worden geconstateerd, wordt de service per direct beëindigd. Trolling wordt gedefinieerd als het opzettelijk en met kwaadwillige bedoelingen proberen een discussie over een niet relevant onderwerp in een nieuwsgroep te beginnen.
Gewijzigde headers
Het wijzigen van headers met als doel te verhullen vanaf welke server een gepost bericht afkomstig is, te doen voorkomen alsof een gepost bericht van iemand anders afkomstig is of dat dit een vervolgbericht is terwijl dit niet het geval is of te suggereren dat een moderator het bericht heeft goedgekeurd, wordt als misbruik beschouwd en heeft tot gevolg dat de account wordt beëindigd.
Ander misbruik
Power Usenet neemt beschuldigingen van misbruik zeer serieus en gebruikt de eigen ervaring en het eigen inzicht om te bepalen of iets al dan niet misbruik is, ongeacht of de betreffende situatie binnen de voorheen uiteengezette categorieën valt of in een categorie die niet in detail is beschreven.

Door lid van Power Usenet te worden, gaat u ermee akkoord niet aan de verspreiding van spam mee te werken en geen berichten te posten die de indruk van spam kunnen wekken. Power Usenet tolereert spam niet en als wordt geconstateerd dat u via de Power Usenet-servers spam op Usenet post, wordt uw account beëindigd en dient u een vergoeding van $50 per door u gepost spambericht te betalen zodat deze berichten kunnen worden verwijderd. Alle Power Usenet-klanten hebben het recht berichten te posten. Gebruik simpelweg de functie voor het posten van berichten van uw nieuwslezer en uw bericht wordt automatisch geüpload naar de nieuwsservers van Power Usenet en naar de rest van Usenet gedistribueerd. Lees het gedeelte 'Getting Started' (Aan de slag) voor meer informatie over het configureren van uw nieuwsclient.

Misbruik melden

Misbruik kan worden gemeld door een e-mail te sturen naar abuse@powerusenet.com

Power Usenet kan misbruik dat of spam die niet via de serverinfrastructuur van Power Usenet is gepost niet onderzoeken. We kunnen meldingen van misbruik of spam afkomstig van onze servers alleen onderzoeken als de volledige titelheaders in de melding worden vermeld.

Power Usenet zal onmiddellijk actie ondernemen als we over een Power Usenet lid een legitieme klacht over misbruik ontvangen. Dit kan inhouden het opschorten van de mogelijkheid tot het plaatsen van berichten via het betrokken account terwijl de klacht wordt onderzocht.

If it is determined that a member has signed up for a Power Usenet account for the sole purpose of committing abuse of our service, the account will be immediately terminated without notice or refund.

In geval van klachten over misbruik gaat Power Usenet uit van het volgende:

Power Usenet wenst onze leden niet te censureren of te reguleren. We streven naar het aanbieden van een flexibele service die tegemoet komt aan de wensen van onze leden. Desalniettemin moedigen we wel een juist gebruik van onze service en nieuwsgroepen aan, zowel in het algemeen door onze leden als door alle gebruikers van Usenet.