Usenet

Usenet is het oudste bulletinboard-netwerk op internet en heeft een grote invloed uitgeoefend op internet zoals wij dat vandaag gebruiken. De meeste regels voor 'netiquette' zoals in e-mail en internetcommunicatie gebruikt, werden tientallen jaren geleden al op Usenet ontwikkeld. De tekstglimlach ' :) ' en veelgebruikte afkortingen (LOL) zijn hiervan voorbeelden. Spam is nu een gewoon probleem voor iedereen die een e-mailadres heeft maar werd voor het eerst verstuurd via Usenet (hoewel dat momenteel al lang niet meer het geval is). online message boards zijn Usenet heel wat verschuldigd. Gebruikers hanteren pseudoniemen en posten berichten die elke gebruiker kan lezen. Soms ontwikkelen discussies online zich tot ruzies en scheldpartijen en worden het 'flame wars', een andere uitdrukking die op Usenet voor het eerst werd gebruikt.

Usenet werd eind zeventiger jaren opgezet als een plaats waar studenten en docenten academische informatie konden uitwisselen. Deze taak vervulde Usenet uitstekend, zodat vele universiteiten en onderzoeksorganisaties al gauw tot het netwerk toetraden. Daarnaast begonnen private serviceaanbieders ook gebruikers thuis toegang tot Usenet te verlenen. Met de komst van deze nieuwe gebruikers werd Usenet al snel host voor vele onderwerpen, waarvan vele niet van universitaire aard waren. Tegenwoordig wordt Usenet voornamelijk door het algemeen publiek gebruikt, maar ook universiteiten en onderzoeksorganisaties gebruiken het netwerk nog zoals dat oorspronkelijk bedoeld was.

Usenet is een gedistribueerde technologie wat betekent dat er niet een enkel toegangspunt tot het netwerk is en dat het netwerk niet door een enkele entiteit beheerst wordt. In plaats daarvan gelden er normen voor de technische operatie van een Usenet-server die door alle aanbieders worden gevolgd. Usenet-servers van diverse aanbieders hebben dikwijls zgn. 'peering arrangements' waarmee ze van elkaar gegevens verkrijgen of deze doorsturen. Op die wijze kan een gebruiker die op een bepaalde Usenet-aanbieder is aangesloten, communiceren met gebruikers van een andere aanbieder en zien alle gebruikers dezelfde content, ongeacht hun serviceaanbieder.

De verschillende onderwerpen op Usenet zijn onderverdeeld in newsgroups (nieuwsgroepen), die uitsluitend het onderwerp in kwestie behandelen. Er zijn tegenwoordig duizenden newsgroups (nieuwsgroepen) voor ontelbare onderwerpen. De meeste Usenet-aanbieders blokkeren en censureren newsgroups (nieuwsgroepen) niet, hoewel sommige groepen door hun deelnemers gepresideerd worden. Usenet wordt door velen beschouwd als een plaats met volledige vrijheid van meningsuiting, en de open, gedistribueerde aard van het netwerk betekent dat het grotendeels ongecensureerd is.

Usenet is een relatief oude technologie en zijn unieke geschiedenis heeft het tot een van de steunpilaren van internet gemaakt zoals wij dit tegenwoordig gebruiken. De idee dat iedereen ter wereld een verbinding kan leggen met een open, ongecensureerd medium heeft bijgedragen tot zijn lange levensduur en de idee garandeert dat Usenet tot ver in de toekomst zal blijven bestaan.